cementoltd@gmail.com
שמעון: 052-8760191
עמרם: 1700-702-750

קידוח בטון לניקוז מי גשם בגינות

מי גשמים יכולים להיות סכנה משמעותית לכל אדם ויכולה בקלות להצטבר בגינות הבתים, בגגות ובסביבת הבניין או הבית. בעונות החורף המלאות במי גשמים, הדבר הנו מחייב לפי הוראות ותקנים חמורים וגבוהים את הנושא של קידוח בטון בעת בנייה ושיפוץ המקום.

לשם מניעת הצטברות מי הגשמים בגינה, ההצפה והגלישה למקומות שונים בסביבה או אפילו בתוך הבית, אנשי מקצוע מבצעים פעולות ניקוז בעזרת קידוח בטון.אנשי קידוח הבטון מתאפשרים על ידי כלי קידוח וציוד מתקדם ומשוכלל ליצור חורים בצורות עיגוליות וסימטריות גם באופן אופקי וגם באופן רוחבי במקומות השונים של הבניין, גם בקירות, בתקרות ובנוסף גם מתחת לאדמה.

אנשי המקצוע מבצעים פעלה אשר תמנע הצטברות מי הגשמים בגינה והיא קדיחה של תעלת ניקוז מבטון אשר הנה שקועה מתחת לאדמה ובכך מובילה את המים אל תעלת הניקוז.

החורף מהווה בעיה עבור הגינה שלכם? קידוח בטון לניקוז מי גשם בגינות הוא הפתרון היצירתי ביותר!

חייגו: 1700-702-750