cementoltd@gmail.com
שמעון: 052-8760191
עמרם: 1700-702-750

קידוח בטון לצורך לקיחת דוגמיות לבדיקות מעבדה

בנושא של קידוח בטון, אנשים רבים מודעים לעבודה אשר נעשית בתחום זה למטרת קדיחה בבטון לצורך בניית צינורות להעברת חשמל או גז, לבצע צורה עיגולית בתוך קיר בטון לצורך אוורור, קמין, קולט אדים, בניית ארובות ובנושאים אחרים בחצר הבתים הפרטיים ובמפעלי התעשייה השונים בארץ.

אך בשל הסכנות, העבודה בעלת התקנים והחוקים המחמירים וההסמכה שיש בנושא, קידוח בטון נעשה גם בכדי לקחת דוגמיות של יציקות הבטון בכדי לבדוק אותן במעבדה ולנתח את סוגן.כמו בנושא של כימיה, ביולוגיה, פיזיקה ותחומים מדעיים רבים, גם בנושא של קדיחה בבטון היא הנה מבוצעת על ידי גילויים ונתונים הנבדקים על ידי דגימות הנלקחות על ידי יציקות בטון ומובאות אל המעבדה באמצעות שאיבת יציקות הבטון באמצעות כלי הקדיחה החדשני.

הדבר הנו מספק את המקצועיות והידע הרחב בנושא

דרך יעילה בנושא היא קידוח בטון לצורך לקיחת דוגמיות מיציקות בטון לבדיקות מעבדה

חייגו: 1700-702-750